Akademisk engelsk kort fortalt

Akademisk engelsk—formelt eller komplekst?

Akademisk engelsk ses ofte som et relativt formelt og komplekst engelsk, der formidler ideer på en præcis og objektiv måde. Det anses generelt for at inkludere de væsentlige aspekter af litterær analyse, overholdelse af referencesystemer, samt synteser og kritisk evaluering skrevet af lærde akademikere. Et grundlæggende akademisk ordforråd og sætninger samt grammatisk kompleksitet bruges ofte traditionelt i akademisk dialog og tekst. Specifikt henviser akademisk engelsk til koncepter og praksis, som ikke nødvendigvis er almindelige eller højfrekvente i uformelle samtaler og kontekster.

Genren akademisk engelsk anvendes inden for forskning og undervisning på universitetsniveau. Det omtales også som engelsk anvendt til akademiske formål. Disse formål er bl.a. uddannelse af studerende, som regel i videregående uddannelser, hvor der er brug for et fælles sprog, der er tilpasset studiet. Akademisk engelsk er en af de mest almindelige former for engelsk til specifikke formål.

Akademisk engelsk kort og klart

Akademisk engelsk er kort sagt den type engelsk, du har brug for, når du skal læse og forstå dine studiematerialer og skrive om dit akademiske felt.

Det akademiske sprog anvender den mundtlige, skriftlige, auditive og visuelle sprogfærdighed, der er nødvendig for at gennemføre effektiv læring på universiteter og i akademiske institutioner. 

Akademisk engelsk er svaert

Derudover afhænger effektiv kommunikation på akademisk engelsk af, at man finder den mest passende stil til sit formål og publikum. Dette inkluderer overvejelser om konsekvens, det rette formalitetsniveau, præcise formuleringer af koncepter, samt en kortfattet og objektiv tilgang.

Akademisk skrivning på engelsk er lineær, hvilket betyder, at en akademisk tekst har et centralt punkt eller tema, hvis udfoldelse bidrager til hovedlinjen i argumentet – uden digressioner eller gentagelser. Tekstens formål er at informere snarere end at underholde og standardversionen af sproget anvendes.

Akademisk skriftsprog—de vigtigste aspekter

De følgende træk er de vigtigste i akademisk tekstproduktion og de er ofte i fokus. Akademisk skrivning er til en vis grad: kompleks, formel, objektiv, eksplicit, transparent og ansvarlig. I en akademisk tekst bruges sproget nøjagtigt og præcist. Desuden er sprogbrugen planlagt og velorganiseret.

—Kompleksitet

Skriftsprog er relativt mere komplekst end talesprog. Skriftsprog består ofte af længere ord, rent leksikalt er det tæt, og det har et mere varieret ordforråd. Det bruger flere substantivbaserede sætninger end sætninger baseret på verber. Skrevne tekster er som regel kortere, sproget er grammatisk komplekst og det indeholder flere underordnede sætninger og flere passiver.

—Formalitet

Akademisk skriftsprog er relativt formelt. Generelt betyder dette, at du i et essay skal undgå ord og udtryk du finder i talesprog

—Præcision

I akademiske tekster angives fakta og tal præcist.

—Objektivitet

Akademisk skriftsprog er generelt objektivt og upersonligt. Det har derfor færre ord, der henviser til forfatteren eller læseren. Dette betyder, at hovedvægten skal være på de oplysninger, du ønsker at formidle, og de argumenter, du vil fremføre, snarere end på dig. Af den grund har akademiske tekster en tendens til at fokusere på navneord (og adjektiver) snarere end verber (og adverbier).

—Tydelighed

Akademisk skriftsprog udtrykker sig eksplicit om tekstens emner. Derudover er det forfatterens ansvar på engelsk at gøre det klart for læseren, hvordan de forskellige dele af teksten hænger sammen. Disse sammenhænge ekspliciteres ved brug af forskellige signalord.

—Nøjagtighed

Akademisk skriftsprog bruger sit ordforråd præcist. De fleste akademiske domæner har ord med smalle specifikke betydninger. For eksempel skelner lingvistik klart mellem “fonetik” og “fonemik”; det gør dagligdags engelsk ikke.

—Ansvar

I akademiske tekster skal man være ansvarlig og fremlægge bevis og begrundelse for alle påstande, man fremsætter. Man er også ansvarlig for at vise, at man har forstået alle kildetekster, man anvender.

—Organisation

Akademisk skriftsprog er velstruktureret. Det flyder let fra det ene afsnit til det næste på en logisk måde. Et godt sted at starte er at se på din teksts genre. Når du har bestemt dig for genren, giver strukturen ofte sig selv.

—Planlægning

Akademisk tekstproduktion følger en plan. En akademisk tekst skrives som regel efter forskning og evaluering har fundet sted med henblik på at undersøge et specifikt formål og en plan.

Vi kan hjælpe

Uanset om du har brug for at få din akademiske tekst redigeret eller bare korrekturlæst, kan vi hjælpe dig med at løfte dit manuskript til publikationsniveau. I modsætning til andre agenturer har vi gennem de sidste 20 år gjort redigering af akademisk skriftsprog til vores kernekompetence. E-mail dit manuskript til os for en kort vurdering, så vender vi tilbage til dig med professionel rådgivning om, hvordan du bedst kan nå dit mål.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Scroll to Top