Demo oversættelse af akademisk tekst

Kildesprog – Dansk

Målsprog – Engelsk

Markedsgørelse af den offentlige sektor – fra velfærd til vare
Den borgerlige regering artikulerer sin relation til vælgerne som en kontraktpolitik, hvad regeringen i daglig tale yder at omtale som ”noget-for-noget” politik. I denne tankegang flyttes fokus fra de kvalitative aspekter i velfærdsideologien til mere kvantitative mål, herunder om ”give and take” er i balance. Ikke ud fra en klassisk normativ velfærdsideologisk holdning til forholdet mellem pligter og rettigheder men ud fra en langt mere markedsøkonomisk og instrumentel optik. Rationaliteten spiller godt sammen med den dominerende rationalitet i moderniseringspolitikken der kan sammenfattes under betegnelsen New Public Management koncept (NPM). Indenfor NPM traditionen er det kort sagt anbefalingen at effektivisere ved at implementere økonomi-, organisations-, ledelsesprincipper fra det private arbejdsmarked i den offentlige sektor. Filosofien er, at det er muligt – og hensigtsmæssigt – at rationalisere og effektivisere den offentlige sektor ved at anvende de samme principper for velfærdsproduktion som andre former for vareproduktion. Ved hjælp af redskaber som øget konkurrence og markedsmekanismer ændres den samfundsmæssige styringspolitik gradvist fra demokratisk kontrol mod markedskontrol, dvs. mod stadig øget regulering af samfundsmæssige prioriteringer og udvekslinger via markedsmekanismer der gradvist implementeres i og mellem offentlige institutioner.
Commercialization of the public sector – from welfare to product
The centre-right government regards its relationship to voters as contractual politics, which in daily speech is expressed as the ”something-for-something” rule. This approach moves the focus from quality aspects in welfare ideology to quantitative goals, such as achieving a balance between ”give and take”. No longer based on the classic norms of the relationship between obligation and rights, but instead on a market and economic view. This rationale complies with the main ideas in the concept of modernisation in New Public Management (NPM). NPM promotes efficiency by applying economic, organisational, and managerial principles from the private to the public sector. The philosophy claims that it is possible and sensible to rationalise and streamline the public sector by applying the same principles to welfare production as for other forms of goods. By means of tools such as increased competition and market mechanisms, social control gradually change from having a democratic orientation to a market orientation, so that social priorities are increasingly regulated by economics and implemented in public institutions.

Ønsker du et prisoverslag på oversættelse af en akademisk tekst, kan du sende en mail til info@danish-english.com med teksten vedhæftet som fil eller upload dine filer for at få et tilbud.


US Embassy in Denmark Syddansk Universitet Dan & Bradstreet
Nationalt videncenter for læsning University College Sjælland University College Nordjylland
Aalborg Universitet Statens Serum Institut Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Scroll to Top