Demo oversættelse af medicinsk tekst

 oversættelse af medicinsk tekstDanish-English.com specialiserer sig i oversættelse af medicinske/bioteknologiske tekster til og fra dansk og engelsk. Virksomheden har som sit kundeunderlag større medicinalvirksomheder, små- og mellemstore bioteknologiske virksomheder, offentlige styrelser og organisationer inden for sundhedsvæsenet samt privatkunder. Vi er fortrolige med medicinsk terminologi og har adgang til læge- og tandlægefaglig ekspertbistand.

Kildesprog – Dansk

Målsprog- Engelsk

Ifølge mikroskopisvaret drejer det sig om et planocellulært spiserørskarcinom,som er lavt differentieret, hvor desuden CT-skanningen af thorax og abdomen den 29.5. viste en stor tumor i nedre del af orsophagus, som strækker sig ned mod curvatura minor af mavesækken og sandsynligvis allerede er vokset ind i væggen.Desuden skubber den til blodkarrene i dette område.Der findes visse forstørrede lymfeknuder, som er målt til 1,2 cm ved carina’s niveau og forstørrede glandler peritonealt og retroperitonealt.Der er dog ikke tegn på yderligere intraabdominale, intrahepatiske el. intrapulmonale metastaser. Heller ikke knoglemetastaser.

Som bifund en S-formet skoliose af columna vertebralis og en vis emfysomatøs lungestruktur.

Konklusion:

Med høj sandsynlighed allerede en udbredt oesophaguskræft til palliationsbehandling.

Histologi:

Patologisk-anatomiske mikroskopidiagnoser:

T62010 Esophagusslimhinde
M80103 Karcinom
M80703 Planocellulært karcinom

Makroskopibeskrivelse:

4 lyse uregelmæssige vævsstykker. Det største måler 3x3x2 mm, alt med (01-02)

Mikroskopibeskrivelse:

Der er biopsier beklædt med hyperplastisk, flerlaget pladeepithel. Fokalt er der ud mod overfladen varierende tætlejrede, atypiske og dysplastisk udseende celler med underliggende stroma genneminfiltreret af størrelsesvarierede, solide og uregelmæssige, epitheliale formationer med dysplastiske celler. Nogle steder er cellernes cytoplasma lidt rødligt farvet. Man vil klassificere det som svarende til lavt differentieret planocellulært carcinom. Ikke sikker adenomatøs uddifferentiering svarende til element af adenosquamøst carcinom.

The microscopy finding indicates a poorly differentiated planocellular oesophageal carcinoma. In addition, a CT scan of the thorax and abdomen on 29/5 showed a large tumour in the lower part of the oesophagus, stretching down towards the lesser curvature of the stomach and probably already growing into the wall. It is also pressing on the blood vessels in this area. Also found were some enlarged lymph nodes, measuring 1.2 cm at the carina level, and enlarged peritoneal and retroperitoneal glands. There is, however, no sign of further metastases in the abdomen, liver or lungs. Nor are there metastases in the bones.

Secondary findings are an S-shaped scoliosis of the vertebral column and an emphysematous lung structure.

Conclusion

High likelihood of already disseminated oesophageal cancer for palliative treatment.

Histology

Pathologic-anatomical microscopic diagnosis:

T62010  Oesophagus membrane
M80103 Carcinoma
M80703  Planocellular carcinoma

Macroscopic description

4 light, irregular tissue fragments. The largest measures 3x3x2 mm in all (01-02).

Microscopic description

The biopsy samples are lined with hyperplastic stratified squamous epithelium. Focally, the cells toward the surface are of varying density, atypical and dysplastic in appearance. The stroma below is heavily infiltrated with variable-sized, solid, irregular epithelial formations of dysplastic cells. In some places the cell cytoplasm is slightly red. This would be classified as a poorly differentiated planocellular carcinoma. Uncertain whether the adenomatous differentiation indicates an element of adenosquamous carcinoma.80703  Planocellular carcinoma.

Hvad siger vores kunder?

07/10/2015

Dear Asher

Thank you very much!
Perfect translation and fast delivery:-)

Best regards,

Kasper Jarlhelt Andersen MD, PhD
Department of Surgery (Gastroenterological) L, Aarhus University Hospital

Læs mere >>


US Embassy in Denmark Syddansk Universitet Dan & Bradstreet
Nationalt videncenter for læsning University College Sjælland University College Nordjylland
Aalborg Universitet Statens Serum Institut Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Scroll to Top