Demo oversættelse af teknisk tekst

Kildesprog – Dansk

Målsprog- Engelsk

Produktspecifikation

Aluminiumprofiler specificeres af WDP vha. nedennævnte dokumenter i prioriteret rækkefølge:01. Ordre (Axapta)
02. Datablad
03. Emnetegning
04. Evt. specifikke kundekrav
05. Profiltegning
06. Evt. pakketegning

Ændringer i specifikationsgrundlaget skal gennemføres styret og godkendes af  begge parter. Udgåede dokumenter skal mærkes og arkiveres i det antal år som fremgår af Datasheet.

Ordre

WDP Profilnummer, WD tegningsnummer og reference til Datasheet skal fremgå af ordren. Såfremt leveringslængde ikke er angivet på Datasheet skal denne ligeledes angives i bestillingsgrundlaget ligesom henvisninger til eventuelle andre supplerende krav.

Product specification

WDP specifies aluminium profiles using the documents listed below in order of priority:
01. Order (Axapta)
02. Datasheet
03. Part drawing
04. Specific customer requirements, if applicable
05. Profile drawing
06. Packing illustration, if applicable

Changes to the basis of the specification shall be carried out by consultation and be approved by both parties. Expired documents shall be labelled and filed for the number of years specified in the datasheet.

Order

WDP profile number, WD drawing number and datasheet reference shall be clearly indicated on the order. If the delivery length is not specified in the datasheet, this and any other supplementary requirements shall also be indicated in the order.


US Embassy in Denmark Syddansk Universitet Dan & Bradstreet
Nationalt videncenter for læsning University College Sjælland University College Nordjylland
Aalborg Universitet Statens Serum Institut Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Scroll to Top