Google Translate eller menneskelig oversættelse?

Google TranslateI modsaetning til menneskelig oversættelse, er Google Translate en maskinoversættelse, men den blev aldrig oprettet med fokus på sprogforståelse. For at gøre tingene værre, er Google Translate aldrig blevet designet eller programmeret til at forstå forskellige situationer. Tjenesten er udelukkende bekendt med strenge som er sammensat af ord som er sammensat af bogstaver. Det drejer sig om ultra-hurtig behandling af stykker af tekst, og ikke om at tænke eller forestille sig eller huske eller forstå teksten.

Læsning vs forståelse

For at sætte tingene i perspektiv, så læser den flersprogede tjeneste ikke noget – ikke i den normale menneskelige forståelse af verbet “at læse.” Den behandler bare teksten. Symbolerne der behandles, har ingen forbindelse til rigtige oplevelser i verden. Tjenesten har ingen tidligere minder som den kan gøre brug af, intet billedsprog, ingen forståelse, ingen mening der ligger bag de ord, som den så hurtigt spytter ud igen. 

Nogle læsere har måske en mistanke om, at jeg for at bevise at Google Translate ikke virker, har fundet afsnit i tekster, hvor det er klart at Google ikke har en chance, og ender med at oversætte noget forfærdeligt volapyk, de tror måske at tjenesten faktisk gør et meget bedre stykke arbejde på langt de fleste afsnit af tekster, som den bliver præsenteret for. Selv om det lyder plausibelt, er det ikke tilfældet. Næsten alle typer af tekst, jeg valgte fra artikler som jeg læser i øjeblikket, gav anledning til oversættelsesfejl af alle former og størrelser, herunder totalt meningsløse og uforståelige sætninger.

Menneskelig oversættelse på den anden side, betegner en dybtgående menneskelig kunstform, der med omhu transformerer klare ideer i sprog A til klare ideer i sprog B, og den brodannende handling bør ikke blot skabe klarhed, men også oprigtigt oversætte skrivemåder, særheder og idiosynkrasier af den oprindelige forfatters skrivestil.

Menneskelig Oversættelse—beskæftiger sig med kompleksiteten af det menneskelige sprog

Danish-English.com tilbyder professionelle menneskelige oversættelsestjenester til akademikere, erhvervskunder og enkeltpersoner fordelt over hele Danmark.

Menneskelig oversættelse

Vi leverer kun menneskelige oversættelsestjenester

Vi har forpligtet os til altid at levere menneskelig oversættelse, da maskinoversættelse endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet til, at oversætte dokumenter med den forståelse og nuance, som menneskelige oversættere tilbyder.

Vi forpligter os til at bruge professionelle menneskelige oversættere til alle de oversættelser som vi laver.

Menneskelig oversættelse muliggør evnen til at oversætte betydningen af en sætning snarere end blot ord, og det som er endnu vigtigere er, at det giver mulighed for forståelsen af ordsprog og andre finurligheder som sprog har.

Mennesker kan også identificere og håndtere typografiske fejl og forkortelser, på en måde som maskiner ikke altid kan matche.

Derfor bruger Danish-English.com kun menneskelige oversættere. Maskiner kan muligvis gøre det på et eller andet tidspunkt i fremtiden, men i øjeblikket er menneskelig oversættelse absolut nødvendig.

Dit arbejde har brug for et menneskeligt præg

Oversættelse er ikke kun at matche ord mellem sprog, det kræver en god forståelse af emnet så oversættelsen kan skrives på et forståeligt sprog, der er på det rigtige læseniveau for målgruppen. En god professionel menneskelig oversætter har fremragende kendskab til både kilde- og målsprogene. Kompetente menneskelige oversættere har en passende faglig baggrund så de kan håndtere opgaven.

Fordele ved menneske-oversættelser

Med fremkomsten af mange pc og web-baserede oversættelsestjenester, normalt kendt som ”maskinoversættelser”, er det ikke længere svært at oversætte dokumenter eller hjemmesider fra et sprog til et andet. Men bare fordi noget er nemt, betyder det ikke, at det er den bedste løsning.
Fordele ved menneske-oversættelser
De fleste sprog i verden har udviklet sig over tid, og derfor er der tilfælde, hvor en direkte oversættelse af et ord eller en sætning fra et sprog til et andet, er ikke mulig. Det er i disse tilfælde, at ”maskinoversættelser” kommer til kort, fordi de er lavet ud fra regler i stedet for vurderinger, eller ligninger frem for ekspertise.

Modersmålsekspertise

En professionel menneske-oversætter vil kun oversætte til sit eget modersmål. Dermed vil oversætteren kunne tilpasse tekstens flow, så tonen, fraserne, stilen og nuancerne passer til modersmålet. Faktisk vil en menneskelige oversættelse af høj kvalitet slet ikke fremstå som en oversættelse; den vil være skrevet, som var den oprindeligt blevet forfattet på det pågældende sprog.

Faglig Viden

At få tekniske eller juridiske dokumenter til at give mening kan til tider være en udfordring for os alle, og især for maskinoversættelser. Kun menneske-oversættere med relevante faglige kompetencer og erfaringer vil kunne oversætte disse dokumenter. En menneske-oversætter kan således sikre, at alle de fagspecifikke detaljer bliver opretholdt og gengivet helt perfekt i oversættelsen. Maskinoversættelsen vil ikke kunne eftergøre denne ekspertise, og derfor er der en stor risiko for, at det endelige resultat vil skabe forvirring eller føre til misforståelser.

Kreativitet

Maskiner savner evnen til at være kreative, så en maskinoversættelse vil altid kun være en ordret tilpasning af den originale tekst. Professionelle oversættere er også dygtige forfattere med erfaring i at udforme elegant tekst på deres modersmål. Hvis der ikke findes nogen præcis oversættelse, vil menneske-oversætteren bruge sine kreative evner til at finde den mest relevante og passende sætning eller det helt rigtige udtryk, for dermed at formidle den korrekte tilsigtede mening.

Kulturel Følsomhed

Kulturer og traditioner, der er lige så komplekse som sprog, understøtter ethvert samfund og varierer meget. En menneske-oversætter vil, som indfødt sprogkender, kunne tilpasse en oversættelse og dermed sikre, at den er kulturelt afstemt og passende i forhold til den tiltænkte målgruppe. Tekstelementer, der er kulturelt irrelevante, forvirrende, krænkende eller overflødige kan tilpasses og ændres på en måde, som kun en menneske-oversætter kan.
Kompleksiteten i sprog og kulturer er dynamisk og under konstant udvikling. Kun et menneske kan virkelig forstå og værdsætte kompleksiteten i sprog, fagekspertise og kulturel bevidsthed. Lige som en computer aldrig vil kunne komponere en smuk symfoni, eller skabe et klassisk kunstværk, vil programmer til maskinoversættelse aldrig kunne udføre det samme arbejde som en menneske-oversætter.

Få et uforpligtende tilbud

Upload dit dokument via formen eller send en email til os – info@danish-english.com – for at få et uforpligtende tilbud på oversættelse. I begge tilfælde er systemet lynhurtigt, og du vil få et tilbud inden for få minutter.

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top