Hvorfor er engelsk så svært at lære?

Blandt studerende, der lærer et andet sprog, har engelsk ry for at være særligt svært at lære. Enhver, der studerer sproget, vil hurtigt indse, at det ofte ikke giver mening. For eksempel betyder ordene ”oversee” (overvåge) og “overlook” (overse) det modsatte af hinanden, selv om “see” og “look” er synonymer. Selv om ordet antyder noget andet, så indeholder ”pineapple” (ananas) hverken fyrretræ (”pine”) eller æble (”apple). Og mens engelsk kan synes intuitivt for dem, der er vokset op med det, så kan det være vanskeligt for ikke-indfødte at affinde sig med de mærkværdigheder, gåder og ulogiske regler, som det engelske sprog indeholder.

Engelsk er særligt svært at lære

Engelsk er særligt svært at lære. Som ethvert andet sprog indeholder engelsk mange regler og retningslinjer for korrekt syntaks, stavemåde, udtale og grammatik. Men det, der gør engelsk særligt udfordrende for begyndere, er ikke selve reglerne, men snarere de mange undtagelser til reglerne. Disse undtagelser er måske hovedårsagen til, at det at lære engelsk kan være en lang og sej proces, hvor man må prøve sig frem.

Hvorfor er engelsk så svært at lære?
Ofte er der ingen logisk forklaring på, hvorfor reglerne skal brydes, ud over, at “det lyder bare rigtigt”. Selv om sætningerne “an interesting little book” og “a little interesting book” begge er grammatisk korrekte, og begge har den samme betydning, så er det den første sætning, der er den korrekte. Hvorfor? Fordi det lyder bare rigtigt.

Er engelsk det sværeste sprog at lære?

Som om stavning og grammatik ikke er svært nok – studerende fumler med fejludtale. Forståeligt nok. Engelsk er fyldt med homofoner – ord, der udtales ens, men har forskellige betydninger eller stavemåder. Ordet “set” har 464 definitioner, der fremgår af Oxford English Dictionary. Nogle ord har stumme bogstaver, såsom “K” i “knife”. Andre ord indeholder identiske bogstavkombinationer, der savner en konsekvent udtale – tænk på “rough” (udtales: “ruff) og “bough”(udtales:”bow “).

Engelsk tales i en række forskellige lande, og hver region har sit eget særpræg.

Og for at gøre tingene endnu mere komplicerede, så varierer dialekter meget fra region til region. Engelsk tales i en række forskellige lande, og hver region har sit eget særpræg. Et godt eksempel på regionale nuancer er ordet “bath”. Dem, der bor ”mod nord”, udtaler ordet med et kort ”A”, mens dem, der bor ”nede sydpå”, har en tendens til at udtale ordet med et langt ”A” (“Barth”).

En vis forståelse for kontekst

At forstå meningen med det, der bliver sagt eller skrevet, kræver en vis forståelse for kontekst, da ord og sætninger kan have et væld af forskellige betydninger. Ofte afhænger betydningen af et udsagn meget af, hvor trykket bliver lagt. For eksempel antyder ” I sent him a letter “, at du sendte ham brevet i modsætning til alle andre, mens “I sent him a letter ” kommunikerer noget helt andet med fokus på, hvad der blev sendt, frem for hvem det blev sendt til.
Herudover kan ord med identiske definitioner ofte ikke erstatte hinanden. Noget af det mest forvirrende er måske idiomer som:” raining cats and dogs”. Selv om de ikke rigtigt giver megen mening for udenforstående, så er de indarbejdet i hverdagssproget.

Sværhedsgraden afhænger i sidste ende af den enkelte elev

Med alle disse faktorer in mente, så er det ikke så underligt, at begyndere ofte snubler over ordene, når de taler. Der er ingen nem måde at huske de mange regler for engelsk grammatik, syntaks og stavning. Men sværhedsgraden afhænger i sidste ende af den enkelte elev. Når alt kommer til alt, så er en positiv tilgang til emnet, det mest værdifulde man kan have i læringsprocessen. Selv om der er forhindringer, som skal overvindes, er der intet, som ikke kan overvindes vedholdenhed og hårdt arbejde.

KAN JEG FÅ ET KONKRET TILBUD?

Ja. Vi plejer normalt at give et tilbud på oversættelse med en fast pris og et fast leveringstidspunkt.

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top