Korrekturlæsning og gennemgribende
redigering af engelske tekster

Korrekturlæsning og gennemgribende redigering af engelske tekster tilbydes til akademikere og virksomheder

 

Oxford Style Guide

Sproget har mange faldgruber; vort job er at identificere dem og undgå dem.
Som professionelt arbejdende menneske er det ofte nødvendigt at skrive rapporter, præsentationer og breve, hvor hensynet til detaljen er afgørende. Hvis arbejde med teksten optager al Deres tid, er der ikke meget overskud tilbage til revision og korrekturlæsning.

Vi kan revidere Deres tekst, rette fejl og returnere et professionelt og koncist dokument. I dette tidsrum kan De koncentrere Deres energi, hvor der er mest behov for den.

Forskellige niveauer af korrekturlæsning/redigering

Korrekturlæsning og redigering for at opnå overlegne resultater, udgivelser og teser. – Engelsk på Cambridge CPE niveau. Hurtigt, billigt og høj kvalitet.

Inden for redigering er der forskellige niveauer, hvor definitionerne afhænger af konteksten. Følgende definitioner bruges generelt og beskriver de områder, som vi arbejder inden for:

1. Standard korrekturlæsning

Vi gennemgår teksten for fejl. Her udpeges og rettes typografiske fejl, stavefejl, grammatiske fejl og uoverensstemmelser i formateringen. Vi retter stavemåde, tegnsætning og grammatik. Se priser nedenfor

2. Tekstredigering/tilretning (Standard +)

Vi gennemgår teksten sprogmæssigt og identificerer steder, som kunne få læserne til at forlade teksten. Her rettes fejl i stavning, grammatik, sprogbrug, store/små bogstaver og tegnsætning. Desuden tjekkes fakta, krydsreferencer, uklarheder, flertydighed og inkonsekvens. Vi sørger for, at teksten er flydende, sammenhængende, præcis og opfylder sine mål. Se priser nedenfor.2. 


korrekturlæsning og gennemgribende redigering af engelske tekster 3. Gennemgribende redigering

Vi giver forslag til indhold såvel som sprog. Målet er at opnå klarhed mht. temaet, logikken og sammenhængen. Vi kan give feedback på det generelle indhold og formatet foruden sætningsopbygningen og syntaksen, og vi vil normalt også inkludere overordnet tekstredigering (se ovenfor).Inden for skønlitteratur vil vi tjekke, hvor virknings­fuld historien er, figurerne, synsvinklen og dialogen; og inden for faglitteratur vil vi tjekke, hvor effektiv og sammenhængende teksten er mht. formatet og indholdet. Se priser nedenfor

Fast pris på korrekturlæsning / redigering af engelske tekster

Priserne er ekskl. moms. Mindsteprisen pr. ordre er 450 kr., og priserne er vejledende. Er teksterne meget fejlbefængte (fx modtaget som en maskinoversættelse), kan prisen blive dyrere, og vi vil typisk tage udgangspunkt i priserne for oversættelse.
Standard korrektur pr. ord Tekstredigering/tilretning pr. ord Gennemgribende redigering pr.ord:
WORD, PDF mv.: 0,27 kr. WORD, PDF mv.: 0,35 kr. WORD, PDF mv.: 0,45 kr.
Scroll to Top