Korrekturlæsning eller redigering?
Hvilken skal du vælge?

Mange mennesker er usikre på forskellen mellem redigering og korrekturlæsning, og hvilken service de har brug for. Redigering og korrekturlæsning giver forskellige resultater, og derfor skal potentielle brugere være opmærksomme på, hvilken service de skal vælge.

Indholdsfortegnelse

På grundlag af vores erfaring som professionel redigerings- og korrekturlæsningstjeneste giver vi generelle anbefalinger vedrørende hvilken service en klient typisk har brug for. Målgruppen er akademiske forfattere, for hvem publikationsprocessen er ny, såsom studerende med et speciale eller en afhandling, debuterende forfattere eller virksomheder, der for første gang outsourcer deres redigering eller korrekturlæsning. Vores fokus er at hjælpe forfattere med at træffe et informeret valg mellem både korrektur og redigeringstjeneste.

Redigering forklaret

Redigering involverer en proaktiv redaktør, der foretager ændringer og kommer med forslag, der forbedrer den generelle kvalitet af din skrivning, især i relation til sprogbrug og idiomatiske udtryk. Efter redigering vil dit sprog være skarpt og konsistent, dit udtryk klart og den generelle læsbarhed af din tekst forbedret. En redigering skal sikre, at din tekst giver indtryk af, at det engelske sprog kommer naturligt til dig, selvom det ikke gør det.

Vigtigste fordele ved redigering​

 • Forbedret overordnet tekstkvalitet
 • Forbedret sprogbrug
 • Klarere udtryk
 • Fjernelse af fejl og uoverensstemmelser
Redigering eller korrekturlæsning – hvilken skal du vælge?

De følgende spørgsmål er blandt de vigtigste, som redaktører vil overveje, når de redigerer en tekst:

 • Er der valgt passende ord til at udtrykke dine ideer?
 • Har du brugt en passiv stemme? En aktiv stemme er ikke altid passende, men en tekst, der er for passiv, fastholder ikke læseren.
 • Passer tonen til dit publikum?
 • Bruger du for mange ord? Brug af unødvendige ord er en almindelig egenskab hos nogle forfattere.

Korrekturlæsning forklaret

Korrekturlæsning er mindre omfattende end redigering og er derfor ikke så kostbar en service, skønt den stadig spiller en vigtig rolle. Korrektur i en nøddeskal, er en proces, der korrigerer overfladiske fejl i teksten, såsom grammatiske fejl, stavefejl, tegnsætning og andre sprogfejl.

Korrekturlæsning

 • Eliminerer stavefejl, grammatik og skrivefejl
 • Sikrer ensartet sprog og formatering
 • Optimerer allerede god skrivning
 • Sikrer et publikationsklart dokument
 • Er generelt billigere end redigering

Dette er de vigtigste spørgsmål, som en korrekturlæser vil overveje, når de læser en tekst:

 • Er der stavefejl?
 • Bruges punktum, komma, kolon, semikolon osv. korrekt?
 • Er der ord, der lyder ens, men som har forskellige betydninger, og er de brugt korrekt?
 • Er anførselstegn og apostrofer anvendt korrekt?
 • Er der dobbelt mellemrum, især efter punktum?

Man kunne måske tro, at det at eliminere fejl og uoverensstemmelser i et dokument ikke er et særligt krævende job, og at en ven eller et familiemedlem eller endda et computerprogram kan gøre det. Imidlertid er en professionel redaktør en langt dygtigere korrekturlæser end din typiske ven eller et familiemedlem og for den sags skyld ethvert computerprogram, som Google har drømt om.

En professionel redaktør forstår konventionerne og nuancerne i engelsk skriftsprog. Vedkommende er trænet til at være metodisk, og kan på grund af sin erfaring identificere og eliminere de almindelige fejl, der ofte skæmmer for eksempel en roman eller et speciale. Udover at fange oversete fejl, kan vedkommende også identificere inkonsekvent terminologi, stavemåde og formatering.

Korrekturlæsning er en vigtig funktion fordi enhver teksttype, der er beregnet til offentliggørelse – hvad enten det drejer sig om en akademisk artikel eller en bog – skal formidle sit budskab på den klarest mulige måde. For at teksten skal være klar, må der ikke være stave-, grammatik- eller tegnsætningsfejl eller sproglige inkonsekvenser, da disse kan undergrave forfatterskabet og forfatterens troværdighed.

Redigering versus korrekturlæsning

Redigering kan forbedre kvaliteten af dit skriftsprog, mens korrektur optimerer en allerede god tekst og sikrer, at den er fejlfri.

Hvad skal du vælge: redigering eller korrekturlæsning?

Redigering og korrekturlæsning er væsensforskellige og de er tilpasset forskellige faser i revisionsprocessen. Redigering giver mulighed for at gøre din skrivning bedre, mens korrektur er en sidste kontrol, der sikrer den bedste version inden offentliggørelse. Hvis du er nødt til at vælge mellem en redigerings- eller en korrekturlæsningstjeneste, skal du spørge dig selv, om du er tilfreds med din teksts kvalitet.

Hvis svaret er ja, vil en korrekturlæsningsservice generelt være din bedste mulighed, men hvis der er plads til at forbedre din tekst, herunder sprogbrug, udtryk og overholdelse af formelle skrivekonventioner specifikke for dit felt, er redigering den rigtige service for dig.

Redigering er vigtig

En forfatter med engelsk som andet sprog (ESL) vil næsten uundgåeligt have brug for redigering fremfor korrektur, uanset om vedkommende tidligere har skrevet akademiske tekster (såsom en afhandling eller et essay) eller en bog. ESL-forfattere har generelt problemer med kompleksiteten i det engelske sprog og dets undertiden ulogiske normer og stavemåder. Selv en ESL-forfatter, der er meget dygtig til at tale engelsk, kan snuble i nuancer og modsigelser i formelt engelsk skriftsprog (dette gælder også indfødte talere!).

Redigering er fordelagtig

Selvom nogle akademikere og studerende er helstøbte forfattere, kan professionel redigering stadig være en stor fordel. Som beskrevet ovenfor, forbedrer redigering kvaliteten af skriftsproget. Dette sikrer, at dine argumenter – den originale indsigt, du har brugt betydelig energi og tid på at udvikle – udtrykkes på en klar og overbevisende måde. Akademisk redigering involverer også en redaktør, der kontrollerer overensstemmelse mellem stil og formateringskonventioner. Kvalitetsskrivning og absolut overholdelse af akademiske konventioner er to hjørnesten i en vellykket akademisk publikation.

Korrekturlæsning optimerer

Studerende og akademikere, der er erfarne selvredigerende forfattere, har kun brug for korrektur for at fjerne skønhedsfejl. Denne type forfatter kan allerede levere færdigredigerede tekster, der har publikationskvalitet. Men ofte har vedkommende alligevel brug for korrekturlæsning, der sikrer udbedring af fejl, uoverensstemmelser og tilretning af specifikt akademisk skriftsprog, der kan optimere slutproduktet. En sværm af skønhedsfejl er enhver forfatters mareridt.

Vi kan hjælpe

Uanset om du har brug for at få din akademiske tekst redigeret eller bare korrekturlæst, kan vi hjælpe dig med at løfte dit manuskript til publikationsniveau. I modsætning til andre agenturer har vi gennem de sidste 20 år gjort redigering af akademisk skriftsprog til vores kernekompetence. E-mail dit manuskript til os for en kort vurdering, så vender vi tilbage til dig med professionel rådgivning om, hvordan du bedst kan nå dit mål. Vi ser frem til at høre fra dig.

Fast pris på korrekturlæsning / redigering af engelske tekster

Priserne er ekskl. moms. Mindsteprisen pr. ordre er 450 kr., og priserne er vejledende. Er teksterne meget fejlbefængte (fx modtaget som en maskinoversættelse), kan prisen blive dyrere, og vi vil typisk tage udgangspunkt i priserne for oversættelse.
Standard korrektur pr. ord Tekstredigering/tilretning pr. ord Gennemgribende redigering pr.ord:
WORD, PDF mv.: 0,27 kr. WORD, PDF mv.: 0,35 kr. WORD, PDF mv.: 0,45 kr.
Scroll to Top