Specialister i oversættelse til akademikere

Dansk-engelsk oversættelse på højt niveau tilbydes til akademikere

Specialister i oversættelse til akademikereDanish-english.com er et team af sprogmedarbejdere med engelsk baggrund og kvalifikationer på PhD niveau. Vi er specialister i oversættelse for akademikere i Danmark, som ønsker at publicere deres manuskripter i førende engelsksprogede tidsskrifter. Generelt gælder det for den enkelte lingvister i vort team, at vedkommende:

 • har engelsk som modersmål og kvalifikationer på PhD niveau;
 • har indgående viden om konventioner inden for forskning og formidling inden for sit respektive område;
 • har underskrevet en bindende aftale om tavshedspligt, hvorfor dit upublicerede materiale er i sikre hænder; og
 • er ekspert inden for mindst ét af vore mange specialeområder.

Omfattende akademisk korrekturlæsning og redigering af ph.d.teser, afhandlinger, konferencepapirer, journalartikler og bøger. Over 2000 projekter på 16 år.

Nyttige råd, oplysninger og informationer

Britisk eller amerikansk engelsk?

Vores oversættere har kompetence til at oversætte til både britisk og amerikansk engelsk, men vi specialiser os i at oversætte fra dansk til britisk engelsk. Vores hold af professionelle oversættere og redaktører er alle akademikere, der er født i Storbritannien. Hvis du betror os dine oversættelsesprojekter, har du en garanti for, at dine oversættelser kommer til at lyde som korrekt engelsk, aldrig Danglish.

Nedenstående liste angiver de sektorer, inden for hvilke vi har erfaring og leverer specifikke løsninger.

Hvorfor samarbejde med os?

 • Den ekspertservice der ydes af Danish-english.com, giver dig mulighed for at koncentrere dig om din forskning, ikke dine sproglige kundskaber.

Vore sprogmedarbejdere påtager sig:

 • korrekturlæsning med fokus på stavning, grammatik og tegnsætning
 • at rette problemer i tempus og verbalbøjninger
 • at eliminere uhensigtsmæssigt sprog og dårligt ordvalg
 • at give dit dokument en professionel ordlyd

Vore sprogmedarbejdere påtager sig ikke:

 • redaktionelt arbejde vedrørende det forskningsmæssige indhold – det arbejde udføres af tidsskriftets interne medarbejdere
 • redigering af dokumentets formatering

Referencer

 

US Embassy in Denmark Dan & Bradstreet
Scroll to Top