Medicinsk oversættelse

Vi arbejder med medicinske oversættelser

Det er derfor at Danmarks førende farmaceutiske virksomheder, producenter af medicinske enheder og forskningsinstitutter, overlader deres medicinske oversættelsesprojekter til os.

Hvad er en medicinsk oversættelse, og hvad dækker det?

medicinsk journal

Medicinske oversættelser dækker over oversættelser af mange forskellige dokumenter. Eksempler herpå er medicinske journaler og forskningsartikler, patientjournaler og marketingsmaterialer som foldere med patientinformationer. Vores højtuddannede specialoversættere har alle professionelle, medicinske baggrunde, og forstår fuldt ud den meget specialiserede terminologi, der anvendes i medicinske dokumenter.

En lokal medicinsk oversætter vil oversætte dine medicinske dokumenter, til det sprog du ønsker samt underskrive en tavshedspligtsaftale inden, hvis du ønsker dette. Du kan være forsikret, at dine dokumenter altid vil blive behandlet med største følsomhed og fortrolighed.

Hvilke sprog dækker vi?

Vi oversætter medicinske dokumenter fra dansk til engelsk

Ekspertise i medicinske oversættelser

Vi specialisere os i at oversætte dokumenter vedrørende medicin, biokemi, bioteknologi, kemi, farmakologi og toksikologi.

FORTROLIGHEDSAFTALE FOR EN MEDICINSK OVERSÆTTELSE​

Hvis det ønskes vil vi underskrive en tavshedspligtsaftale, før du indsender dokumenter, hvis du kræver dette. Nogle af vores klienter har fortalt, at vi er det bedste oversættelsesbureau for deres behov.

Dette får du:

 • En præcis medicinsk oversættelse med den korrekte medicinske terminologi
 • Procedurer for kvalitetskontrol og valgfrie ekstra ydelser
 • Fortrolig og ansvarlig behandling af dokumenter.

Almindelige medicinske oversættelser

For hospitaler:

 • Patientfiler
 • Lægebreve
 • Laboratorierapporter

For praktiserende læger:

 • Referencer
 • Résuméer/CV’er

For forskningsinstitutter:

 • Videnskabelige artikler
 • Spørgeskemaer

For farmaceutiske og medicinske virksomheder:

 • Flersproget indhold
 • Produktdokumentation
 • Reklamer
 • Patenter
 • Testrapporter

Kvalitetskontrol i medicinske oversættelser

Grundet det følsomme indhold I medicinske dokumenter læser vi korrektur på alle medicinske oversættelser, der forlader vores kontor. Herudover tilbyder vi uafhængig kontrol og tilbagefortolkning for at give ro i sindet.

Der er altid meget på spil med medicinske oversættelser. Hos Danish-English.com oversættelsesbureau sørger vi for, at dine dokumenter bliver oversat perfekt, og fortrolige informationer under læge-patient forholdet bliver beskyttet.

Skal du have et tilbud for en medicinsk oversættelse?

Hvis du ønsker et tilbud på en pålidelig medicinsk oversættelser, udfyld blot formularen på denne side og upload dine dokumenter, eller send dem pr. email til info@danish-english.com hvis du skal have et tilbud på en pålidelig medicinsk oversættelse. Du vil oftest modtage et tilbud inden for et par timer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os i dag for at diskutere dine behov for medicinske oversættelser i fortrolighed.

Kontakt os eller skriv til os på info@danish-english.com for at modtage et uforpligtende tilbud på en oversættelse af din medicinske tekst. Du kan også ringe til os på +45 51311915

Demo oversættelse af medicinsk tekst

Danish-English.com specialiserer sig i oversættelse af medicinske/bioteknologiske tekster til og fra dansk og engelsk. Virksomheden har som sit kundeunderlag større medicinalvirksomheder, små- og mellemstore bioteknologiske virksomheder, offentlige styrelser og organisationer inden for sundhedsvæsenet samt privatkunder. Vi er fortrolige med medicinsk terminologi og har adgang til læge- og tandlægefaglig ekspertbistand.

Kildesprog - Dansk

Ifølge mikroskopisvaret drejer det sig om et planocellulært spiserørskarcinom,som er lavt differentieret, hvor desuden CT-skanningen af thorax og abdomen den 29.5. viste en stor tumor i nedre del af orsophagus, som strækker sig ned mod curvatura minor af mavesækken og sandsynligvis allerede er vokset ind i væggen.Desuden skubber den til blodkarrene i dette område.Der findes visse forstørrede lymfeknuder, som er målt til 1,2 cm ved carina’s niveau og forstørrede glandler peritonealt og retroperitonealt.Der er dog ikke tegn på yderligere intraabdominale, intrahepatiske el. intrapulmonale metastaser. Heller ikke knoglemetastaser.

Som bifund en S-formet skoliose af columna vertebralis og en vis emfysomatøs lungestruktur.

Konklusion:

Med høj sandsynlighed allerede en udbredt oesophaguskræft til palliationsbehandling.

Histologi:

Patologisk-anatomiske mikroskopidiagnoser:

T62010 Esophagusslimhinde
M80103 Karcinom
M80703 Planocellulært karcinom

Makroskopibeskrivelse:

4 lyse uregelmæssige vævsstykker. Det største måler 3x3x2 mm, alt med (01-02)

Mikroskopibeskrivelse:

Der er biopsier beklædt med hyperplastisk, flerlaget pladeepithel. Fokalt er der ud mod overfladen varierende tætlejrede, atypiske og dysplastisk udseende celler med underliggende stroma genneminfiltreret af størrelsesvarierede, solide og uregelmæssige, epitheliale formationer med dysplastiske celler. Nogle steder er cellernes cytoplasma lidt rødligt farvet. Man vil klassificere det som svarende til lavt differentieret planocellulært carcinom. Ikke sikker adenomatøs uddifferentiering svarende til element af adenosquamøst carcinom.

Målsprog- Engelsk

The microscopy finding indicates a poorly differentiated planocellular oesophageal carcinoma. In addition, a CT scan of the thorax and abdomen on 29/5 showed a large tumour in the lower part of the oesophagus, stretching down towards the lesser curvature of the stomach and probably already growing into the wall. It is also pressing on the blood vessels in this area. Also found were some enlarged lymph nodes, measuring 1.2 cm at the carina level, and enlarged peritoneal and retroperitoneal glands. There is, however, no sign of further metastases in the abdomen, liver or lungs. Nor are there metastases in the bones.

Secondary findings are an S-shaped scoliosis of the vertebral column and an emphysematous lung structure.

Conclusion

High likelihood of already disseminated oesophageal cancer for palliative treatment.

Histology

Pathologic-anatomical microscopic diagnosis:

T62010  Oesophagus membrane
M80103 Carcinoma
M80703  Planocellular carcinoma

Macroscopic description

4 light, irregular tissue fragments. The largest measures 3x3x2 mm in all (01-02).

Microscopic description

The biopsy samples are lined with hyperplastic stratified squamous epithelium. Focally, the cells toward the surface are of varying density, atypical and dysplastic in appearance. The stroma below is heavily infiltrated with variable-sized, solid, irregular epithelial formations of dysplastic cells. In some places the cell cytoplasm is slightly red. This would be classified as a poorly differentiated planocellular carcinoma. Uncertain whether the adenomatous differentiation indicates an element of adenosquamous carcinoma.80703  Planocellular carcinoma.

Scroll to Top